Právní servis

nákup, prodej, pronájem

Jelikož chceme být zákazníkům partnery v průběhu celého procesu nákupu, pronájmu nebo prodeje nemovitosti, popř. při žádostech o financování, je součástí našich služeb i právní servis. Naše právní oddělení je Vám plně k dispozici při realizaci obchodních případů. Zároveň kromě poradenské činnosti poskytujeme zákazníkům vyhotovení těchto dokumentů: 

 • Kupní smlouva
 • Nájemní smlouva 
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
 • Směnná smlouva 
 • Zástavní smlouva 
 • Smlouva o zřízení věcného břemene, předkupního práva 
 • Smlouva o převodu družstevního podílu
 • Smlouva o převodu obchodního podílu v právnické osobě
 • Prohlášení vlastníka
   

Nad rámec standardních obchodních případů poskytujeme zákazníkům plnohodnotný právní servis také v případech, kdy se jedná o:

 • insolvenční řízení
 • exekuční řízení
 • dědické řízení
 • stavební právo
 • občanské právo
 • správní právo
 • dražby nemovitostí